Scandinavian PC Systems

1984 grundas i Växjö ett företag som pysslar med datorprogram och som kom att vara tidigt ute med spel till PC. Scandinavian PC Systems eller förkortat SPCS blir som förläggare av spel en viktig aktör i regionen och kan även anses vara en pionjär i Europa där utgivning av PC-spel inte var vanligt förekommande under … Fortsätt läsa Scandinavian PC Systems